Spotted. Stalked. Scene. Usher, Bobby V & DJ Drama Party in Atlanta [Photos]

Usher Raymond

Usher Raymond

Last night we spotted Usher partying at Atlanta night club “Cirque”.

DJ Drama

DJ Drama

Also in attendance was Bobby V, DJ Drama and Stevie Williams.

Bobby V.

Bobby V.

[SEE MORE PHOTOS ON THE NEXT PAGE.]

Authored by: tjbwriteratlanta